ARISE Kampen

ARISE Kampen

Benefietconcert Bomen voor Oeganda

Concert historiePosted by Ria Weerdmeester 20 Jun, 2017 19:30:02

Zaterdag 1 juli is het zover! Dan werken we met een aantal koren mee aan het evenement Bomen voor Oeganda in de Plantagekerk in Zwolle - aanvang 16.00 uur.

"Vele druppels op een gloeiende plaat kunnen een stroompje vormen en uiteindelijk de opwarming van de aarde tegengaan.
In Nederland maken de meeste mensen zich niet zo druk om de klimaatverandering, denken dat het zo'n vaart niet loopt. Wetenschappers over de gehele wereld en zelfs grote bedrijven als Philips en Shell zijn een andere mening toegedaan en in vele landen van Centraal Afrika is de opwarming van de aarde al heel goed te herkennen. De meeste mensen weten ook al wel over het smelten van ijs op de poolkappen. Het zou toch tot nadenken moeten stemmen, ...of leven we voor ons zelf en moeten volgende generaties zich maar zien te redden?

Op zaterdag 1 juli aanstaande kunnen wij werkelijk tegengas geven.

In navolging van een actie in Papenburg, een stadje in het noorden van het Emsland (D), gaan we de actiegroep Bäume für Uganda“ ondersteunen, om vanuit hun boomplantage de plaatselijke bevolking te onderwijzen en te helpen bij het planten van bomen.

De Duitse minister van ontwikkelingssamenwerking, Gerd Müller, gaf bij een spreekbeurt in Papenburg aan hoe belangrijk het is om projecten als bovengenoemd te ondersteunen.

Klimaatverandering in Afrika
zorgt voor
Droogte en verschrikkelijke onweersbuien met stormen
brengt
Armoede
geeft
Honger
gevolgd door
Dood of Vlucht

Dat per dag 7.000 kinderen sterven door gebrek aan zuiver water en voedsel, is in feite niet nodig. Als de wereldbevolking wil, kan er al voldoende voedsel geboden worden aan 10 miljard mensen, maar waarom gebeurt het dan niet? Zo bezien is honger: moord.

We zullen overal tekenen moeten geven dat het anders kan om de beeldvorming te veranderen.....

Zaterdag 1 juli aanstaande vindt er zo'n gelegenheid plaats in Zwolle. Verschillende koren laten zich horen in een benefietconcert om 16.00u in de Plantagekerk Zwolle

De koren COV Zanglust uit Hardenberg, COV De Nieuwe Ster en Euphonia Zwolle Kirchenchor Veldhausen, Arise Kampen en Exspecto uit Epe verzorgen een deel van het programma.

Ook Reza Razmanay de bekende tenor werkt mee en daarnaast Roots Rising, een enthousiaste Reggae-band in een aangepaste samenstelling; zij sluiten het geheel af.

Er zal een collecte gehouden worden. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het project Bomen voor Oeganda.

Zorg dat je er bij kunt zijn.
Moeder Aarde en mensen in een uitzichtloze positie hebben ons nodig!

Wolfried Kaper

  • Comments(0)//www.arisekampen.nl/#post128